Intresseanmälan

Namn:

Personnr:

Nuvarande adress:

Mobiltelefon:

Telefon bostad:

Telefon arbete:

Nuvarande boendeform:

Arbetsgivare:

Anställd from:

Årsinkomst:

E-postadress:

*** MEDSÖKANDE

Namn:

Personnr:

Nuvarande adress:

Mobiltelefon:

Telefon bostad:

Telefon arbete:

Nuvarande boendeform:

Arbetsgivare:

Anställd from:

Årsinkomst:

E-postadress:

***

Önskat antal rum:

Meddelande

Fastighets AB Västerbro ställer följande minimikrav:
 

1. Stadigvarande inkomst
2. Inga betalningsanmärkningar
3. Skött sitt boende hos nuvarande/tidigare hyresvärd
4. För studenter: Borgensman
 

Förnyelseansökan måste göras inom 12 mån. Vi förbehåller oss rätten att begära personupplysningar på sökande och medsökande.